Nasıl Bağış Yapılır

         Vakfımız 21.03.1978 tarih 7/14918 sayılı “Bakanlar Kurulu gereğince Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıf” statüsündedir. Vakfımız kar amacı gütmeksizin kamu yararına çalışan bir vakıftır.193sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 89.maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10.maddesinde bağış ve yardımlara ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Bu kapsamda vergi muafiyeti tanınan vakıflara ve kamu yararına çalışan dernekler ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara makbuz karşılığında yapılan bağışların toplamının o yıla ait kurum kazancının %5’ine kadar olan kısmı, kurumlar vergisi beyannamesinde ayrıca gösterilmek kaydıyla kurum kazancından indirim konusu yapılabilmektedir. Böylece öğrenciye destek verilmek üzere yapacağınız şartlı bağışlara ilişkin tarafınıza iletilecek bağış makbuzları ile vergi muafiyeti avantajı sağlanmış olacaktır.
          Uludağ Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilerimizin sağlıklı eğitim ve öğretim yapabilmeleri için sizleri destek vermeye davet ediyoruz. Türkiye’nin geleceğini şekillendirecek gençlerimize her zaman güveniyoruz ve bu gençlerimize destek olmanızı bekliyoruz. Sizlerde bağışta bulunmak istiyorsanız!

Sizin ile iletişime geçmemiz için aşağıdaki formu doldurup gönderiniz.

KAMU YARARINA BİR VAKIFTIR.

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GÜÇLENDİRME VAKFI

Kuruluş Tarihi 1976