Adres: Özlüce Mah. 372.(özce) Sok. Semra Apt. A/1 Blok No:1 Nilüfer Bursa

Telefon: (224) 453 05 20 - 4531649

Vakfın Amaçları

Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfının Amaçları

a) Uludağ Üniversitesi öğrencilerinin ATATÜRK ilke ve devrimlerine bağlı, çağdaş bilim anlayışına, inceleme ve araştırma yeteneklerine sahip, yüksek karakterli, sağlam düşünceli, araştırıcı yönetici vasıflarda ilim, fikir, sanat ve fen adamları olarak yetişmelerine yardımcı olmak.

b) Türkiye ve özellikle Marmara Bölgesi kaynaklarının geliştirilmesine ve kullanılmasına, teknik, ekonomik, sağlık ve sosyal sorunlarının çözümlenmesine imkan sağlayıcı teorik ve pratik araştırmalarınyapılmasına yardımcı olmak, maddi destek ve yeni kaynaklar sağlamak.

c) Kanser hastalıklarıyla ilgili çalışmalar yapmak, kanserli hastalara bilim ve teknolojinin yeni olanaklarına dayalı olarak tedavilerinin yürütülmesinde yardmcı  ve destek olmak, konu ile ilgili öğretim elemanlarınn akademik çalımalarına destek sağlamak ve Uludağ Üniversitesi’nde bu alanda akademik çalışma yapan elemanlara destek sağlamak.

d) “c” fıkrasında belirtilen hastalıklar dışındaki hastalıklarla ilgili çalımalar yapmak, bilim ve teknolojinin yeni olanaklarına dayalı olarak tedavilerinin yürütülmesine yardımcı ve destek olmak, konularla ilgili öğretim elemanlarınınakademik çalımalarına destek sağlamak ve Uludağ Üniversitesi’nde  akademik çalışma yapan elemanlara destek sağlamak.

Amaçların Gerçekleşmesi

a) Türkiye ve özellikle Marmara Bölgesi’nin ekonomik durumunu kalkındıracak bilimsel faaliyet ve aratırmalarda bulunmak ve bölge ürünlerinin değerlendirilmesi,  standardize edilmesi yolu ile bölge kalkınmasına hizmet etmek.

b) Marmara bölgesinin yer altı servetlerini değerlendirmek ve geliştirmek, sıcak su kaynaklarını araştırarak yurt ve bölge hizmetine en yararlı şekilde gelişmesini sağlamak.

c) Bölgenin çevre sağlığı sorunlarını tespit ederek bunları ekonomik yoldan çözümlemek ve bunun için gereken desteği sağlamak.

d) Bursa’nın el sanatlarını, tekstil ve makine sanayinin kalkınmasına yardımcı olmak.

e) Bölge turizm kalkınmasına, güzel sanatların korunma ve geliştirilmesine, Bursa tarihi üzerinde yapılacak araştırmalara yardımcı olmak.

f) Uludağ Üniversitesi’nde uygulanan eğitim hizmetlerinin teorik ve pratik yönden gelimelerine yardımcı olmak, sosyal ve ekonomik ve teknink sorunların çözümlenmesine Yüksek öğretim Kurumları ile işbirliği yaparak, kamu kurum ve yöneticileri ile işbirliğini sağlayıcı programlar düzenlemek ve bunların gerçekleşmesi için yardım ve kaynak sağlamak.

g)   Uludağ Üniversitesi’nin çeşitli fakülte, yüksekokul ve bölümlerinde uygulanan eğitim ve araştırma projelerine destek sağlamak, üstün başarılı olanlara ödüller vermek.

h) Uludağ Üniversitesi akademik personelinin ileri ihtisas çalımalarında yardımda bulunmak ve imkan sağlamak.

i) Başarılı yardıma muhtaç öğrencilere yardımda bulunmak ve vakıf gelirlerini artırmak üzere, kanuni sınırlar dışında, miktar ve değerler sınırlanmamış olarak taşınır ve taşınmaz mallara veya her ikisinden müteşekkil mal ve mülke ve mal varlığına, satın alma vesair tasarruf yolu ile sahip olmak ve kullanmak, sahip olduklarını satmak, devir ve farağ eylemek, gerektiğinde taşınır ve taşınmaz malları rehin göstermek, vesair teminatlarda bulunmak velhasıl vakfın gayesini gerçekletirmek ve gelirlerini arttırmak için her çeşit tasarruf ve teşebbüste bulunmak ve bu maksatta ekonomik, sınai ve ticari teebbüsleri planlamak ve kurmak, iletmek veya ilettirmek.

j) Vakfımızca kurulacak eğitim tesislerinin en az %10 kapasitesinin yetenekli ancak maddi imkandan yoksun öğrencilere, sağlık tesislerinde ise hizmetlerin ve yatak kapasitesinin en az %10 ‘unun maddi imkanı olmayan hastalara tahsis edilecektir.