“Uygulamaya dayanan yaygın bir eğitim-öğretim için yurdun önemli merkezlerinde çağdaş kitaplıklar, çeşitli bitki ve hayvanları içine alan bahçeler, konservatuarlar, atölyeler, müzeler, galeriler, sergi salonları kurmak gerekli”

 

İletişim Bilgileri
 • Adres: Barış Mah.Defne Sok.Defne Apt.No:10 D:6 Nilüfer/BURSA
 • Telefon: (224) 453 16 49
 • Fax: (224) 453 05 20
 • e-posta: bilgi@uugucvakfi.org
 • e-posta: guc.vakfi@gmail.com

Banka Hesapları

 • VAKIF BANKASI, Görükle, Şubesi IBAN TR37 0001 5001 5800 7261 1502 95
 • VAKIF BANKASI, Görükle, Şubesi BURS Hesabı IBAN TR80 0001 5001 5800 7295 4931 47
 • HALK BANKASI KAMPÜS ŞUBESİ IBAN TR59 0001 2001 3290 0016 1000 18
 • HALK BANKASI KAMPÜS ŞUBESİ BURS Hesabı IBAN TR32 0001 2001 3290 0016 1000 19

Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfının Amaçları

 • Uludağ Üniversitesi öğrencilerinin ATATÜRK ilke ve devrimlerine bağlı, çağdaş bilim anlayışına, inceleme ve araştırma yeteneklerine sahip, yüksek karakterli, sağlam düşünceli, araştırıcı yönetici vasıflarda ilim, fikir, sanat ve fen adamları olarak yetişmelerine yardımcı olmak.
 • Türkiye ve özellikle Marmara Bölgesi kaynaklarının geliştirilmesine ve kullanılmasına, teknik, ekonomik, sağlık ve sosyal sorunlarının çözümlenmesine imkan sağlayıcı teorik ve pratik araştırmaların yapılmasına yardımcı olmak, maddi destek ve yeni kaynaklar sağlamak.
 • Kanser hastalıklarıyla ilgili çalışmalar yapmak, kanserli hastalara bilim ve teknolojinin yeni olanaklarına dayalı olarak tedavilerinin yürütülmesinde yardmcı ve destek olmak, konu ile ilgili öğretim elemanlarının akademik çalımalarına destek sağlamak ve Uludağ Üniversitesi’nde bu alanda akademik çalışma yapan elemanlara destek sağlamak.
 • “c” fıkrasında belirtilen hastalıklar dışındaki hastalıklarla ilgili çalımalar yapmak, bilim ve teknolojinin yeni olanaklarına dayalı olarak tedavilerinin yürütülmesine yardımcı ve destek olmak, konularla ilgili öğretim elemanlarının akademik çalışmalarına destek sağlamak ve Uludağ Üniversitesi’nde akademik çalışma yapan elemanlara destek sağlamak. Amaçların Gerçekleşmesi
 • Türkiye ve özellikle Marmara Bölgesi’nin ekonomik durumunu kalkındıracak bilimsel faaliyet ve araştırmalarda bulunmak ve bölge ürünlerinin değerlendirilmesi, standardize edilmesi yolu ile bölge kalkınmasına hizmet etmek.
 • Marmara bölgesinin yer altı servetlerini değerlendirmek ve geliştirmek, sıcak su kaynaklarını araştırarak yurt ve bölge hizmetine en yararlı şekilde gelişmesini sağlamak.
 • Bölgenin çevre sağlığı sorunlarını tespit ederek bunları ekonomik yoldan çözümlemek ve bunun için gereken desteği sağlamak.
 • Bursa’nın el sanatlarını, tekstil ve makine sanayinin kalkınmasına yardımcı olmak.
 • Bölge turizm kalkınmasına, güzel sanatların korunma ve geliştirilmesine, Bursa tarihi üzerinde yapılacak araştırmalara yardımcı olmak.
 • Uludağ Üniversitesi’nde uygulanan eğitim hizmetlerinin teorik ve pratik yönden gelişmelerine yardımcı olmak, sosyal ve ekonomik ve teknik sorunların çözümlenmesine Yüksek öğretim Kurumları ile işbirliği yaparak, kamu kurum ve yöneticileri ile işbirliğini sağlayıcı programlar düzenlemek ve bunların gerçekleşmesi için yardım ve kaynak sağlamak
 • Uludağ Üniversitesi’nin çeşitli fakülte, yüksekokul ve bölümlerinde uygulanan eğitim ve araştırma projelerine destek sağlamak, üstün başarılı olanlara ödüller vermek.
 • Uludağ Üniversitesi akademik personelinin ileri ihtisas çalışmalarında yardımda bulunmak ve imkan sağlamak.
 • Başarılı yardıma muhtaç öğrencilere yardımda bulunmak ve vakıf gelirlerini artırmak üzere, kanuni sınırlar dışında, miktar ve değerler sınırlanmamış olarak taşınır ve taşınmaz mallara veya her ikisinden müteşekkil mal ve mülke ve mal varlığına, satın alma vesair tasarruf yolu ile sahip olmak ve kullanmak, sahip olduklarını satmak, devir ve farağ eylemek, gerektiğinde taşınır ve taşınmaz malları rehin göstermek, vesair teminatlarda bulunmak velhasıl vakfın gayesini gerçekletirmek ve gelirlerini arttırmak için her çeşit tasarruf ve teşebbüste bulunmak ve bu maksatta ekonomik, sınai ve ticari teebbüsleri planlamak ve kurmak, işletmek veya işlettirmek.
 • Vakfımızca kurulacak eğitim tesislerinin en az %10 kapasitesinin yetenekli ancak maddi imkandan yoksun öğrencilere, sağlık tesislerinde ise hizmetlerin ve yatak kapasitesinin en az %10 ‘unun maddi imkanı olmayan hastalara tahsis edilecektir.

KAMU YARARINA BİR VAKIFTIR.

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GÜÇLENDİRME VAKFI  

Kuruluş Tarihi 1976